Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας Ιατρών -με εξειδίκευση στους οδοντιάτρους

Το project έχει δημιουργηθεί βάση των αναγκών επαγγελματιών ιατρών & οδοντιάτρων, εστιάζοντας στον τομέα της επικοινωνίας με τον ασθενή και με ιδιαίτερη προσοχή στον ασθενή με το φόβο της ιατρικής παρέμβασης.

Ξεκίνησε στη 1 Σεπτέμβριου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου 2016.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και μεθοδολογίας. ένα πρόγραμμα σπουδών πάνω σε θέματα επικοινωνίας με τον ασθενή με ιδιαίτερη έμφαση στους ασθενείς με φόβο.

Μέσα από συναντήσεις και το έργο της διδασκαλίας θα πραγματοποιηθούν: ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, πρακτικών πάνω στην αποτελεσματικότητα και των καινοτόμων μεθόδων αυτών που θα βελτιώσουντις δεξιότητες της επικοινωνίας μεταξύ ιατρών – οδοντιάτρων με τους ασθενείς τους (με έμφαση στους ασθενείςμε φοβίαστην ιατρικής παρέμβαση).

Το project απευθύνεται σε επαγγελματικά ενεργά οδοντιάτρους. Αυτή η πολύ εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών ιατρών, που μετά την αποφοίτησή τους, μελέτες δείχνουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες ειδικές καταστάσεις.

Με την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή αγορά να έχει αλλάξει, ο ιατρός – οδοντίατρος έχει να αντιμετωπίζει την αλλαγή της στάσης των ασθενών, των αναγκών των ασθενών, καθώς και πιο απαιτητικούς ασθενείς, που μπορεί να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στην εργασία. Η επικοινωνία με τον ασθενή είναι ένα πολύ συγκεκριμένο είδος επαφής. Εκτός από προσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας, απαιτεί και ορισμένα επίπεδα εν-συναίσθησης, αλλά και τη γνώση πώς να συζητάμε με τον ασθενή ώστε να λάβουν τις απα49218482_ca3e5bcb6c_b_landscapeραίτητες πληροφορίες-ιστορικό για να διαγνώσουν ένα πρόβλημα αποτελεσματικά, να επικοινωνήσουν τη θεραπεία και διάρκεια της, αλλά και να ενθαρρύνουν τον ασθενή να συνεχίσει τη θεραπεία μέχρι την ολοκλήρωση της.

Το αποτέλεσμα του έργου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης και διδασκαλίας, το οποίο θα είναι συμπληρωματικό προς το εκπαιδευτικό σύστημα Ιατρικής εκπαίδευσης και θα παραδίδεται κυρίως, από τα Πανεπιστήμια της Ιατρικής.

Το πρόγραμμα εστιάζεται στη σχέση ιατρού – ασθενή με ιδιαίτερη έμφαση στον ασθενή με το φοβίαστην ιατρική παρέμβασης. Το πρόγραμμα και η μεθοδολογία είναι μελετημένο από ομάδα ψυχολόγων/ψυχιάτρων, ειδικούς σε φόβους και φοβίες και με στενή συνεργασία οδοντιάτρων και θα υλοποιηθεί μέσω προηγμένων τεχνικών επικοινωνίας.

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης θα αντιστοιχεί στο 8ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.